Wednesday, February 8, 2012

First translation of the Rules- in Swedish!

My gratitude to LEWAN MATS!


REGLER FÖR PROBLEMLÖSNING -- SVENSKA
av Peter Gluck


Motto:

"Jag tror, ​​jag finns. Jag bestämmer jag lever. Jag löser problem, jag lever med ett syfte. "

1. Det finns INGA isolerade problem, de kommer alltid i dynamiska grupper.

2. Det finns INGA slutliga lösningar för de riktigt stora problemen, dessa måste lösas om och om igen.

3. Det avgörande steget är INTE att lösa problemet, utan att definiera det.

4. Kända och felaktiga data är det största hindret för lösningen, INTE okända data.

5. Det vi inte vet är det viktiga för att lösa problemet, INTE det vi vet.

6. Det som oftast avgör om en lösning genomförs är sekundära negativa och/eller oönskade effekter, INTE den viktigaste önskade positiva effekten.

7. INTE alla problem har en komplett verklig lösning.

8. De lösningar som är i behov av mycket förbättringar är i många fall de bästa, INTE de som verkar perfekta från början.

9. De lösningar som är utarbetade med svårighet, ansträngning och tålamod är värdefullare och har större användbarhet, INTEde som är ljusa, blanka och spektakulära.

10. Lösningar som de potentiella användarna tycker om, även om de är ologiska, har störst chans till snabbt genomförande, INTE de som är logiska och fullständigt rationella.

11. Det är i många fall INTE lösningens kvalitet som är avgörande, utan hur snabbt den kan genomföras. Det kan vara bättre med en dellösning som genomförs snabbt än en nästan perfekt men långsammare lösning.

12. Ofta är det INTE långa timmar av hårt arbete och stora ansträngningar, utan (ibland) avkoppling och nöje som är det bästa sättet att hitta lösningar på (väldigt) svåra problem.

13. Ofta löser vi andra människors problem djärvt och kreativt, INTE våra egna.

14. Lösningar som vi lånat, köpt eller stulit från andra är lättare att acceptera och genomföra,INTE de lösningar vi utarbetat själva.

15. Begränsning av mänskliga svagheter är effektivare för att lösa problem, INTEförstärkning av mänskliga styrkor.

16. En praktisk nyckel till framgångsrik problemlösning är smart riskbedömning och tydligt beslutsfattande, INTE noggrann och perfekt planering.

17. Många gånger är fiktiva och inbillade problem de svåraste att lösa, INTE alltid de befintliga.

18. Acceptera INTE problemets förutsättningar.  Ändra dem om det behövs och är möjligt.

19. Stanna INTE vid den första lösningen. Sök efter alternativ.

För riktigt avancerade problemlösare finns det dock en superregel -- den viktigaste av alla;

20. Den verkliga konsten att lösa problem ärINTE klok tillämpning av de här reglerna, utan upptäckten av särskilda undantag från dem.

No comments:

Post a Comment