Thursday, February 23, 2012

14-th translation of my Rules- in Malay language!

My friend Do Miracles - is doing miracles; this is not a tautology,
it is his routine, everyday job. Thank you again!

Malay Language Translation

"Saya berfikir, saya wujud. Saya memutusan saya hidup . Saya menyelesaikan masalah, saya hidup dengan tujuan.

1.Tiada masalah terpencil, mereka selalu datang dalam kumpulan yang dinamik.

2.Tiada penyelesaian akhir bagi masalah yang benar-benar besar, ia perlu diselesaikan berulang kali.

3.Bukan menyelesaikan masalah, tetapi mendefinisikannya ia adalah langkah yang kritikal.

4.Bukan data yang tidak diketahui, tetapi yang diketahui dan tidak benar adalah halangan paling besar untuk penyelesaian.

5.Bukan apa yang kita tahu, tetapi apa yang kita tidak tahu adalah lebih penting untuk menyelesaikan masalah

6.Bukan kesan positif utama yang diingini, tetapi adalah kesan sampingan negatif dan/atau yang tidak diingini dalam kebanyakkan kes, jika penyelesaian dilaksanakan.

7.Bukan semua masalah ada penyelesaian yang menyeluruh, dan asli.

8.Bukan penyelesaian yang kelihatan sempurna dari awal, tetapi mereka yang mempunyai kesempurnaan adalah yang terbaik dalam kebanyakan kes.

9.Bukan penyelesaian yang terang, menonjol dan menakjubkan tetapi mereka yang menjelaskan, bekerja dengan kesukaran, usaha dan kesabaran adalah lebih benilai dan mempunyai ruang perlaksanaan yang meluas.

10.Bukan penyelesaian yang logik dan sempurna secara rasional, tetapi mereka yang mempunyai perasaan yang cukup kepada pengguna yang berpotensi, walaupun tidak logik, mempunyai peluang yang besar untuk pelaksanaan segera.

11.Bukan kualiti penyelesaian tetapi kepantasan perlaksanaan adalah faktor penentu dalam banyak kes. Adalah lebih baik untuk mempunyai separa penyelesaian yang pantas daripada penyelesaian hampir sempurna yang perlahan .

12.Bukan waktu yang panjang bekerja keras dan usaha hebat, tetapi (kadang-kadang) relaksasi dan keseronokan adalah cara terbaik untuk mendapatkan penyelesaian bagi masalah sukar (yang teruk).

13.Bukan masalah kita sendiri, tetapi masalah orang lain biasanya lebih berani dan kreatif diselesaikan oleh kita.

14.Bukan penyelesaian yang diusahakan oleh kita, tetapi mereka yang dipinjam, dibeli atau dicuri daripada orang lain lebih mudah diterima dan dilaksanakan.

15.Bukan peningkatan kekuatan manusia tetapi had kelemahan manusia yang lebih berguna untuk menyelesaikan masalah dengan cekap.

16.Bukan perancangan sempurna yang teliti, tetapi pintar dalam andaian risiko dan keputusan yang kukuh adalah kunci praktikal keberjayaan masalah.

17.Tidak semestinya masalah sebenar yang wujud , tetapi kebanyakkan yang dibuat-buat, dan yang dikhayalkan adalah yang paling sukar untuk diselesaikan.

18.Jangan menerima premis masalah, menukar mereka mengikut keperluan selagi boleh.

19.Jangan berhenti di penyelesaian yang pertama, cari jalan alternatif.

Walau bagaimanapun, bagi penyelesai masalah yang lebih maju, terdapat 1 syarat mutlak yang paling penting daripada semua.

20.Bukan penyelesaian bijak bagi syarat ini tetapi mencari pengecualian khusus kepadanya, adalah seni tertinggi yang sebenar untuk penyelesaian masalah.

No comments:

Post a Comment