Friday, February 17, 2012

12-th translation of my Rules- in Dutch!

Thank you, dear Tim Stok! Again, Gabriela Cretu was the Good Fairy of
my blog.
I can grasp the beauty (beauties) of this language too. I think now that
has happened at the Babel tower was, de facto, a good thing.
Now only 88 languages are necessary to fulfill my modest plan.

Regels om problemen op te lossen – Internationaal
door Peter Gluck

Motto:
“Ik denk, ik besta. Ik beslis, ik leef. Ik los problemen op, ik leef met een bedoeling.”

1.     Er zijn GEEN problemen die op zichzelf staan, ze komen altijd in dynamische groepen.
2.     Er zijn GEEN finale oplossingen voor de echt grote problemen, deze moeten steeds opnieuw worden opgelost.
3.     NIET het probleem oplossen, maar deze te definiëren is de kritieke stap.
4.     NIET de onbekende gegevens, maar de bekende en valse gegevens zijn de grootste obstakels voor de oplossing.
5.     NIET dat wat we weten, maar wat we juist niet weten is belangrijker om het probleem op te lossen.
6.     NIET zozeer het grotere, gewenste doel, maar juist secundaire negatieve en ongewenste effecten bepalen in de meeste gevallen of een oplossing ingevoerd wordt.
7.     NIET alle problemen hebben een volledige, oprechte oplossing.
8.     NIET de oplossingen, die in het begin perfect lijken, zijn de beste, maar, in de meeste gevallen, zij die perfectioneerbaar zijn.
9.     NIET de felle, schitterende, spectaculaire oplossingen, maar degene die toegelicht en met moeite, inspanning en geduld zijn uitgewerkt, zijn van grotere waarde en zijn breder toepasbaar.
10.  NIET de oplossingen die logisch en volkomen rationeel, maar juist degene die geschikt zijn voor de gevoelens van wie ze van toepassing zijn, zelfs al zijn ze onlogisch, hebben de grootste kans van snelle invoering.
11.  NIET de kwaliteit van de oplossing, maar de snelheid waarmee het is ingevoerd, is het beslissende factor in veel gevallen. Het kan beter zijn om een gedeeltelijke oplossing ingevoerd te hebben dan een langzame, bijna perfecte oplossing.
12.  NIET altijd zijn lange uren van hard werken en grote inspanningen, maar soms juist ontspanning en vreugde, de beste manieren om oplossingen te vinden voor (verschrikkelijk) moeilijke problemen.
13.  NIET onze eigen problemen, maar de problemen van andere mensen worden dikwijls gewaagd en creatief door onszelf opgelost.
14.  NIET de oplossingen die door onszelf zijn uitgewerkt, maar van andere geleend, gekocht of gestolen, worden makkelijker geaccepteerd of ingevoerd.
15.  NIET de verbetering van menskracht maar de beperktheid van menselijke tekortkomingen is behulpzamer om efficiënt problemen op te lossen.
16.  NIET de minitieus, verzorgde planning, maar het slim anticiperen van risico’s en daadkrachtige besluitvaardigheid zijn de praktische sleutels om succesvol problemen op te lossen.
17.  NIET altijd de bestaande, reële problemen, maar eerder de fictieve, vage problemen zijn de meest lastige om op te lossen.
18.  Accepteer NIET meteen de aannames van problemen, verander ze indien nodig en waar het kan.
19.  Houd NIET op bij de eerste oplossing, zoek naar alternatieven.

Doch, voor de doorgewinterde probleem-oplossers, is er een SUPER-REGEL, de meest belangrijke van allemaal;

20.  NIET zozeer de wijze toepassing van deze regels, maar het vinden van de specifieke uitzonderingen op deze regels, is de daadwerkelijke hogere kunst van het oplossen van problemen.

No comments:

Post a Comment